2014.09.29

#fairuza #gabor #roimata #talitha

Roimata and Talitha educate Gabor on how to properly refer to elves and sprites.